Live Cams

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Door betreding en/of registratie van de website geeft je aan toe te stemmen en in te stemmen met het volgende:

De voorwaarden van deze overeenkomst (de "Overeenkomst") regelt de verhouding tussen u (als gast en/of lidstaten) en www.gaysexcams.xxx met betrekking tot het gebruik van diensten op www.gaysexcams.xxx website. In deze overeenkomst www.gaysexcams.xxx betekent Duodecad het diensten Luxembourg S.à r.l., met het geregistreerde adres op 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, als de exploitant van de website.

Definities

 • Lid/klant/abonnee - De bezoeker die zich aanmeldt voor de diensten van de site.
 • Gast - De bezoeker die binnen treedt en/of bezoeken de www.gaysexcams.xxx website zonder te registreren aan de diensten van de site.
 • Adult Service Provider (ASP)/Performer - Een meerderjarig persoon (ouder dan 18 jaar of 21 in sommige regio's), die voorziet in shows, chats of interactie met bezoekers van de site.
 • Saldo - Op www.gaysexcams.xxx kunnen leden door het kopen van pakketten kredieten kopen om zo te betalen voor premium services. Betalingen worden veilig verwerkt door onze paymentprocessors, en de gekochte kredieten zullen overeenkomstig aan het saldo van de ledenaccount toegevoegd worden.
 • Gratis Chat - Een onbevangen optie om middels tekstberichten op het scherm te communiceren met Adult Service Providers.
 • Privéchat - In de privéchat kunnen leden berichten sturen of zelfs face-to-face praten (spraakcommunicatie) met ASPs, in uitzondering van de reguliere gebruikers.

Ga naar clausule:

 1. Content
 2. Service en garanties
 3. Principes
 4. Abonnees
 5. Vergoedingen, Kredietcompensatie, Restitutie en Onrechtmatig Gedrag.
 6. Verklaringen abonnee
 7. Plichten abonnee
 8. Abonnement Annuleren
 9. Persoonsgegevens en Privacybeleid
 10. Functionaliteit en Veiligheid
 11. Spam
 12. Contactpersonen
 13. Diversen:

1ste Clausule: www.gaysexcams.xxx - Inhoud

 • 1.1.www.gaysexcams.xxx is een online interactieve website voor volwassenen (met inbegrip van naakt en niet-naakt erotische en seksueel getinte inhoud). Daarom is de toegang door minderjarigen verboden. De toegang tot www.gaysexcams.xxx wordt niet aanbevolen aan personen die enigszins gevoelig kunnen zijn voor seksueel getinte inhoud en het betreden van www.gaysexcams.xxx door deze personen valt onder hun eigen verantwoordelijkheid.
 • 1.2.De adult entertainment aangeboden op de website wordt gemaakt door vrouwelijke en mannelijke personen vanuit de gehele wereld die 18 jaar of ouder zijn. Zij worden doorgaans aangeduid als Adult Service Providers (ASP).
 • 1.3.De Adult Service Providers (ASP) chatten en voeren voor de camera live webcamshows uit voor abonnees over de gehele wereld die hen hebben geselecteerd op basis van live-streams, afbeeldingen, offline- (teaser) en betaalvideo's.
 • 1.4.www.gaysexcams.xxx biedt ASPs in de volgende categorieën:
 • 1.4.1.Meid: Een vrouwelijk model online bij wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat die in overeenstemming is met haar bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.2.Lesbiennes: Twee vrouwelijke modellen online bij wie je naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat op basis van hun bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.3.Oudere vrouw: Een online model van minstens 30 jaar oud bij wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat die in overeenstemming is met haar bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.4.Stel: Stellen of groepen van 3-4 modellen online bij wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat op basis van hun bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.5.Fetish: Een heet vrouwelijk online model, met fetish-accessoires en extreme toezeggingen van wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat die in overeenstemming is met haar bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.6.Jongen: Een mannelijk model online bij wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat die in overeenstemming is met zijn bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.7.Gays: Een of meer mannelijke modellen online bij wie je bij wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat op basis van hun bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.8.Transsexueel: Een of meer transseksuele modellen online bij wie je bij wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat op basis van hun bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.9.In de hete flirt categorie, is naaktheid of seksueel provocerend gedrag verboden in de gratis chat. In een privéchat hebben performers echter zelf de keuze wat voor show ze aanbieden.
 • 1.4.10.Niet-naakt: Het is niet de bedoeling dat modellen van deze categorie seksueel expliciete inhoud verstrekken of suggereren, noch geschreven, noch afgebeeld of via de live camera-feed. Ze chatten binnen het onderwerp van de subcategorie waarin ze zich bevinden.

  Als algemene regel geldt, dat het voor de modellen verboden is naaktheid of seksueel expliciete inhoud te verschaffen in het Free Chat-gebied.
 • 1.5.www.gaysexcams.xxx maakt op haar pagina's gebruik van de twee meest populaire technologieën die gelden als industrie-standaard om perfecte inhoud afgestemd op persoonlijke voorkeuren en het grootst mogelijke comfort beschikbaar te kunnen bieden. Op www.gaysexcams.xxx is de abonnee de koning!

2de Clausule: www.gaysexcams.xxx - Diensten en Garanties

 • 2.1.www.gaysexcams.xxx is opgedeeld in specifieke gebieden, welke gratis en betaalbare Adult Entertainment-diensten aanbieden. www.gaysexcams.xxx voegt constant nieuwe diensten toe om aan de eisen van haar abonnees tegemoet te komen.
 • 2.2.Alvorens de beoogde diensten te selecteren, is het balengrijk om de content, prijslijst en betaalmiddelen (creditcard, debetkaarten, online cheques, etc.) te raadplegen die zijn vastgesteld voor dergelijke diensten in uw land. Deze informatie is beschikbaar op de website.
 • 2.3.De publicatie van afwijkende inhoud op de website betekent niet dat www.gaysexcams.xxx de auteur ondersteunt of verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud ervan.
 • 2.4.www.gaysexcams.xxx maakt, voor zover toegestaan door de wet, geen garanties of verklaringen met betrekking tot de informatie, diensten of producten die via of in verband met de service worden gebracht. Abonnees en/of Gasten maken gebruik van de service op eigen risico.
 • 2.5.www.gaysexcams.xxx streeft ernaar om, te allen tijde, elke abonnee te voorzien met de beste contents en diensten beschikbaar. Het kan echter geen garantie voor verhandelbaarheid geven, geschiktheid voor welk doel dan ook, of niet-resultaten van het gebruik van de content in termen van juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid of anderszins.
 • 2.6.Noch www.gaysexcams.xxx, noch enige partij betrokken bij het creëren, produceren, leveren van de service of de inhoud is aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, gevolgschade, indirecte of bestraffende schade die voortvloeit uit de toegang tot, gebruik van, of interpretatie van, de diensten, producten of informatie geleverd door of via www.gaysexcams.xxx, zonder afbreuk te doen aan de onder de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden.
 • 2.7.Een uitdrukkelijke toestemming van de klant (Via e-mail, of chatten modus), zal de www.gaysexcams.xxx klantenserviceteam leidt een op afstand beheerde sessie voor toegang tot de computer van de klant om technische problemen vast te stellen of om systeeminformatie om te zoeken naar oorsprong van een fout.

  Met het uitspreken van zijn goedkeuring aan een 'sessie voor extern beheer', de klant verbindt er zich toe en stemt ermee in om rechtsvorderingen op te heffen die hij tegen {SITEDOMAIN wellicht} en haar personeel, met betrekking tot de extern beheerde sessie.

3de Clausule: www.gaysexcams.xxx - Principes en Grondbeginselen

 • 3.1.www.gaysexcams.xxx heeft geen enkele intentie om immorele belangen te ondersteunen; daarom zijn strenge regels uiteengezet.
 • 3.2.Als zijnde Platinum Sponsor Member van de Association of Sites Advocating Child Protection (ASACP) als lid van de Restricted to Adults Association (RTA), evenals van de Internet Content Rating Association (ICRA), wijdt www.gaysexcams.xxx zich toe aan de bescherming van minderjarigen.
 • 3.3.De diensten van www.gaysexcams.xxx zijn alleen beschikbaar voor personen boven de 18 jaar (21 in sommige regio's). Er is dan ook geen sprake van seksueel expliciet materiaal binnen het handbereik van minderjarigen.
 • 3.4.Het is evenmin toegestaan aan personen onder de leeftijd van 18 jaar (21 in sommige regio's) om Adult Service Provider (ASP) te zijn. Alle Adult Service Providers (ASP) waren 18 jaar of ouder (21 in sommige regio's) op het moment van opname, zoals blijkt uit bewijzen van leeftijd bewaard door de gegevensbeheerder. Onder geen enkele omstandigheid presenteert www.gaysexcams.xxx Adult Service Providers (ASP) als kinderen.
 • 3.5.Alle Adult Service Providers (ASP) dienen te voldoen aan drie belangrijke eisen:
 • 3.5.1.het ondertekenen van een overeenkomst waarbij de echtheid van de verstrekte persoonsgegevens en de leeftijd worden verklaard;
 • 3.5.2.het verstrekken van een gescande kopie van zijn of haar identiteitsbewijs met foto;
 • 3.5.3.het verstrekken van een foto van de Adult Service Provider (ASP) waarop deze zijn of haar identiteitsbewijs met foto naast zijn of haar gezicht houdt.
 • 3.6.De accounts van de Adult Service Providers (ASP) worden onmiddellijk en permanent geschorst als zij de principes van www.gaysexcams.xxx schenden.
 • 3.7.Bij www.gaysexcams.xxx wordt een Zero Tolerance-beleid gehandteerd met betrekking tot kinderpornografie (geschreven of visueel). Bij het geringste vermoeden zullen we direct en permanent het desbetreffende account sluiten en de bevoegde authoriteiten contacteren.
 • 3.8.www.gaysexcams.xxx behoudt zich het recht voor om onmiddelijke en permanente schorsing toe te passen indien een schermnaam beledigend is, verwijst naar minderjarigen of bij de geringste verdenking van valsheid in geschrifte.

4ste Clausule: www.gaysexcams.xxx - Abonnees

 • 4.1.Om je als gebruiker te registreren bij www.gaysexcams.xxx is het verplicht om ten minste 18 jaar oud te zijn, of in sommige regio's 21 jaar afhankelijk van de plaatselijke regelgeving die van toepassing is voor de gebruiker.
 • 4.2.Door zich te registreren op www.gaysexcams.xxx en door het aanvaarden van deze overeenkomst, gaan abonnees ermee akkoord kosten van verdediging te betalen en www.gaysexcams.xxx, evenals haar functionarissen, directeuren, filialen, advocaten, aandeelhouders, managers, leden, agenten en medewerkers vrij te waren van schade uit claims, verliezen, aansprakelijkheden of uitgaven aan derden (inclusief redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met hun gedrag, uitspraken of acties, alsmede schending van enige voorwaarde of belofte hierin opgenomen en onrechtmatig handelen in het kader van deze overeenkomst.
 • 4.3.In het geval van onrechtmatig gedrag van de abonnee of bij schending van deze overeenkomst, kan www.gaysexcams.xxx zonder voorafgaande kennisgeving het account van de abonnee en/of alles wat hiermee verbonden is beëindigen. www.gaysexcams.xxx kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke beëindiging, noch voor enige schadevergoeding of restitutie.
 • 4.4.De onderhavige overeenkomst hebben rechtswerking met ingang van de datum wanneer de gast treedt www.gaysexcams.xxx en/of de abonnee registreert op www.gaysexcams.xxx en deze overeenkomst accepteert en blijft van kracht totdat deze volledig in overeenstemming met de voorwaarden naar behoren door beide partijen worden beëindigd en voorwaarden uitdrukkelijk uiteengezet in deze overeenkomst.

5ste Clausule: www.gaysexcams.xxx – Vergoedingen, Kredietcompensatie, Terugbetaling en Onrechtmatig Gedrag

 • 5.1.De abonnees hebben de mogelijkheid om kredietpakketten aan te kopen en te besteden in de beschikbare gebieden van Adult Entertainment; daarom dient door de abonnee voorafgaand de selectie van diensten te worden geraadpleegd met betrekking tot de betreffende content, evenals de prijslijst en betaalmethoden beschikbaar op de website.
 • 5.2.Een tekstchat met de geklede Adult Service Providers (ASP) is gratis, maar als een abonnee toegang wenst tot de service met volledige opties (inclusief uitgeklede Adult Service Providers - ASP en privéshow), moet hij/zij op de knop "Een Privéshow met deze Performer" klikken en vanaf dat punt verblijft diegene in de video-chatroom met de Adult Service Provider (ASP) en wordt er geschakeld naar een privé-modus waarbij per minuut het gekochte krediet wordt gebruikt.
 • 5.3.Abonnees kunnen gebruik maken van de optie SnelKopen gedurende privéshows met Adult Service Providers (ASP). Het gebruik van deze optie stelt abonnees in staat om direct en handmatig hun saldo aan te vullen met het gekozen pakket gedurende de show.
 • 5.4.Abonnees kunnen de SmartBuy-functie ook gebruiken om te genieten van privéshows zonder onderbreking. De functie kan het systeem automatisch worden opgeladen van een abonnee zijn creditsaldo wanneer het rekeningsaldo 7 credits onderschrijft. Standaard koopt de SmartBuy een 27.99-pakket, maar het lid heeft de optie om het aankoopbedrag van de SmartBuy te veranderen.
 • 5.5.Abonnees worden telkens geïnformeerd over de bedoelde auto-aankoop wanneer het optreedt, via een automatische e-mailbericht en kunnen deze functie onder hun accountinstellingen uitschakelen.
 • 5.6.Als een transactie is geweigerd door de bank, zal de SmartBuy mogelijkheid automatisch worden gedeactiveerd. Nadat het lid een succesvolle aankoop maakt, zal de Smartbuy mogelijkheid opnieuw worden geactiveerd.
 • 5.7.Het gebruik van een van de genoemde opties zal in rekening gebracht worden naast de door de abonnees standaard ingestelde betaalmethode.
 • 5.8.De facturering van een bepaalde rekening (de actuele prijs te betalen voor krediet-pakketten) is afhankelijk van de fysieke locatie waar de account is aangemaakt. Houdt u er rekening mee dat www.gaysexcams.xxx zich het recht voorbehoudt om de prijzen af te ronden en daarvoor dus gerechtigd is om afronding toe te passen.
 • 5.9.In geval van problemen, vragen of opmerkingen met betrekking tot uw transacties zal Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l. in staat zijn om u te helpen. Ook wanneer het transacties van verschillende payment providers betreft zal zij contact opnemen met de provider in kwestie. Voor factuurgegevens en ondersteuning dienen de volgende contactgegevens te worden gebruikt: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg; of stuur per e-mail via help@dditservices.com. Gaysexcams.com slaat geen transactiegegevens op, noch heeft zij hier toegang toe.
 • 5.10.Voor informatie omtrent bankkosten, dient elke abonnee rechtstreeks contact op te nemen met zijn of haar bank.
 • 5.11.www.gaysexcams.xxx kan en zal geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele problemen die zich buiten www.gaysexcams.xxx voortdoen.
 • 5.12.Elke klacht dient te worden ingediend binnen 24 uur nadat de gebeurtenis waaraan deze refereert zich heeft voortgedaan bij de Klanten Service van www.gaysexcams.xxx. Gezien de complexiteit en bijzonderheden van de procedure om de gerechtigheid te bepalen van ingediende klachten na de eerdergenoemde periode van 24 uur, zullen deze alleen worden erkend in gevallen van overmacht.
 • 5.13.De www.gaysexcams.xxx - Klantenservice kan, indien het nodig wordt geacht, voorzichtig rapporten en andere beschikbare gegevens onderzoeken, indien daar enige aanleiding toe is.
 • 5.14.www.gaysexcams.xxx zal alleen compenseren/restitutie kredieten in het bedrag proportioneel bepaald in overeenstemming met de betaalde prijs en het probleem effectief gemeld wanneer ieder krediet verloren als gevolg van dysfunctie van {SITEDOMAIN wordt} of een Adult Service Provider (ASP) in het gedeelte 'Naakt alleen' van de site volledig en expliciet weigert om erotische inhoud te bieden. In het geval dat sommige erotische inhoud wordt verstrekt, zal www.gaysexcams.xxx de situatie beoordelen en beslissen of de vordering van de klant geaard zijn en of eventuele compensatie/terugbetaling van kredieten verschuldigd is. Modellen in hete Flirt categorie zijn vrij in de keuze van het tarief van erotische inhoud in privé-shows. Maar het is niet toegestaan om neppe zaken te beloven te zijn, die zij niet zal nakomen in het einde. Modellen van deze categorie zijn niet verplicht om erotische content te bieden, maar tijdens prive-show die ze zijn toegestaan als zij eens over het.

  Onderwerp met de voorwaarden daarvan, elke abonnee wordt bewust worden gemaakt dat wanneer hij/zij als eerste lid (deze term zoals hieronder gedefinieerd) wordt beschouwd, is het aanbevolen voor hem/haar te geven en/of een specifieke aanvraag naar een serviceprovider vanaf het begin van de prive-chat in het geval de Privéshow niet in overeenstemming met zijn/haar verwachtingen is te herhalen. Verdiensten van de abonnee aanvragen om terugbetaling op basis van onvervulde verzoeken zal niet worden beschouwd als de abonnee (als eerste lid, deze term zoals hieronder gedefinieerd) er niet in slaagt om de bovengenoemde aanbeveling te volgen.

  De abonnee begrijpt en accepteert dat bij deelname aan een reeds lopende Prive-show geïnitieerd door een andere abonnee (de laatste wordt aangeduid als de "eerste lid"), de abonnee die is/zijn vervolgens toetreding tot dergelijke prestaties (de "opeenvolgende Member(s)") wordt/worden geacht passieve deelnemer in de mate dat de dienstverlener/model(len) is/zijn alleen nodig om te volgen van het eerste lid aanvragen. Dientengevolge en in dergelijke gevallen, is het latere/niet gerechtigd aan geen enkele vergoeding of betaling restitutie, uitzondering van www.gaysexcams.xxx storing die naar behoren kan worden aangetoond door het latere.
 • 5.15.Door het betalingssysteem dat door Duodecad ITS en derde partij paymentprocessors wordt toegepast kan alleen hetzelfde bedrag worden terugbetaald dat oorspronkelijk werd betaald voor de aankoop (gedeeltelijke terugbetaling van krediet-pakketten gekocht is dus niet mogelijk). Zodoende is het wanneer slechts een deel van de credits wordt gebruikt, restitutie alleen mogelijk door herstel van de credits op uw account. Terugbetaling zal dan niet mogelijk zijn. Terugbetalingen die volgens het bovenstaande mogelijk zijn, zullen geschieden volgens dezelfde betaalmethode gebruikt ten tijde van de oorspronkelijke aankoop. Het overeenkomstige bedrag van de credits zal worden afgetrokken van het saldo van het Gaysexcams-account. Bepaalde betaalmethoden staan ​​terugbetaling niet toe omwille van technische redenen.
 • 5.16.Bedragen besteed aan aanverwante diensten, zoals Top abonnement of FanClub vergoeding verrassing, Sneak Peak, Model kanaal en Snapshot-functie, zijn niet onderworpen aan restitutie/compensatie.
 • 5.17.Niettegenstaande het voorgaande, www.gaysexcams.xxx is niet aansprakelijk voor eventuele lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van elke gast/abonnee, of voor elk verzuim van de prestaties, fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in verrichting of transmissie, communicatielijn mislukking, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot, wijziging van of het gebruik van records, of onder contract of onrechtmatige daad theorie of onder een andere oorzaak van actie, voor een bedrag boven het bedrag dat betaald door de abonnee naar www.gaysexcams.xxx.
 • 5.18.Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal www.gaysexcams.xxx of een van aan haar gerelateerde, gelieerde ondernemingen aansprakelijk worden gestelt voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade, evenals schade welke voortvloeit uit het gebruik, of het onvermogen om de service te gebruiken, onverminderd in de onderhavige clausule.
 • 5.19.Gevallen van oneerlijk gedrag met betrekking tot online transacties worden met hoge prioriteit afgehandeld, rekeninghoudend met de privacy van de abonnee. Dergelijke gevallen kunnen worden uitbesteed aan bedrijven die gespecialiseerd zijn op dit gebied.
 • 5.20.De abonnee aanvaardt dat in geval van een frauduleuze transactie www.gaysexcams.xxx het recht heeft om alle beschikbare informatie waarover zij beschikt te gebruiken bij iedere vorm van gerechtelijke procedure. Inclusief, en zonder aanspraak op volledigheid, browsergeschiedenis, IP- en e-mailadressen en iedere andere traceerbare activiteit. Gedurende dergelijke juridische procedures kan www.gaysexcams.xxx andere professionele onderzoekspartijen inschakelen en bepaalde informatie delen om zo aan haar wettelijke vereisten te voldoen, haar rechten te verdedigen en de belangen van haar klanten te vertegenwoordigen. De Abonnee blijft verantwoordelijk voor de onderzoeks- of invorderingskosten die verband houden met de frauduleuze transactie.
 • 5.21.www.gaysexcams.xxx vereist volledige medewerking naar legale autoriteiten die onderzoek doen naar frauduleuze transacties en andere zaken die vallen onder de wet en daarop inspelende regels en zaken binnen het gerechtshof. Daarom mogen abonnees alleen hun eigen betaalmethode op onze websites gebruiken.
 • 5.21.Houdt u er rekening mee dat www.gaysexcams.xxx zich het recht voorbehoudt om betalingen die gelden als compensatie/vergoeding af te ronden, en daarom, www.gaysexcams.xxx het recht heeft om deze afronding toe te passen.
 • 5.22.Wanneer een nieuwe persoon zich registreert op www.gaysexcams.xxx, kunnen ze pakketten aankopen met bonus credits en/of een coupon code gebruiken. Bonus creditpakketten en coupon codes zijn enkel beschikbaar voor nieuwe aankopen van eerste-keer gebruikers; een nieuw account registratie wordt niet beschouwd als een nieuwe gebruiker. Mocht een lid proberen om een couponcode te gebruiken nadat hij het al eerder had gebruikt, dan wordt de aankoop verwerkt tegen de weergegeven kortingsprijs, maar de ontvangen credits worden ook in dezelfde mate verlaagd. In tegenstelling tot de coupon codes, zullen de leden na een bepaalde hoeveelheid credit aankopen opnieuw recht krijgen om pakketten te kopen met bonus credits. Leden kunnen ook het aantal benodigde aankopen controleren om hun bonuspakketten te ontvangen. Bonus creditpakketten zijn niet verkrijgbaar bij CCBill en telefonische aankopen. Bonus credits maken deel uit van het volledige creditpakket en daarom zijn terugbetalingen NIET mogelijk nadat ze op onze website zijn uitgegeven.
 • 5.23.Alle valuta en transactiegerelateerde kosten zijn inbegrepen bij de getoonde prijs van de creditpakketten. www.gaysexcams.xxx behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen als gevolg van fluctuaties van wisselkoersen.

6ste Component: www.gaysexcams.xxx - Abonnees en/of verklaringen van de Gasten

 • 6.1.Ik ben volledig bewust dat www.gaysexcams.xxx Adult entertainment inhoud aan haar gasten/abonnees verzendt.
 • 6.2.Ik ben er me volledig van bewust dat het bekijken van adult content alleen is toegestaan voor toeschouwers van 18 jaar of ouder, of 21 jaar in bepaalde regio's.
 • 6.3.Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk dat ik, op datum van heden, voldoe aan de minimumleeftijd om adult content te bekijken, in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving die op mij van toepassing is.
 • 6.4.Ik verblijf momenteel in het land dat ik naar waarheid en nauwkeurig aangegeven heb in het formulier bij aanmelding op www.gaysexcams.xxx en de daaraan verbonden plicht om bij enige wijziging van woonplaats dit binnen 24 uur kenbaar te maken door een e-mail te sturen aan help@dditservices.com.
 • 6.5.Ik erken dat de hierboven vermelde plicht alleen naar behoren uitgevoerd wordt geacht op het moment dat www.gaysexcams.xxx een bevestiging verstuurt dat de hierboven genoemde veranderingen goed zijn ontvangen.
 • 6.6.Ik ben volledig en uitsluitend aansprakelijk voor enige valse verklaringen omtrent mijn verblijf en voor het niet informeren van www.gaysexcams.xxx van enige verandering in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden.
 • 6.7.Voorts verklaar ik dat ik me bewust ben van mijn strafrechtelijke aansprakelijkheid, en dus onder alle omstandigheden zal handelen, in overeenstemming met de morale waarden van mijn lokale gemeenschap en de plaatselijke regelgeving.
 • 6.8.Ik ben ervan overtuigd dat ik, als volwassene, het onvervreemdbare recht bezit tot het bekijken of lezen van welke content ik dan ook wenselijk acht.
 • 6.9.Het lezen of bekijken van de content op de webite maakt op geen enkele manier inbreuk op de normen en waarden, noch de wetgeving in mijn buurt, dorp, stad, provincie, staat of land.
 • 6.10.Ik ben er me volledig van bewust dat alle content en materialen verschaft op on www.gaysexcams.xxx, inclusief maar niet beperkt tot de live camera-streams, beelden, afbeeldingen, toepassingen en teksten beschermd worden door de toepasselijke wetgeving, en alle rechten voorbehouden zijn. Zodoende mogen zij alleen worden gebruikt voor mijn eigen exlusieve persoonlijke doeleinden.
 • 6.11.Ik ben me volledig bewust van en gaat ermee akkoord dat www.gaysexcams.xxx haar volledige medewerking verleent aan wettelijke autoriteiten die onderzoek verrichten naar frauduleuze transacties en andere zaken die onder het rechtsgebied vallen en eveneens reageert op dagvaardingen of gerechtelijke bevelen.
 • 6.12.Ik erken dat www.gaysexcams.xxx en diens aanverwanten niet verantwoordelijk kunnen gehouden voor eventuele juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit frauduleuze toegang tot, of het gebruik van deze website en/of hierin opgenomen materiaal.
 • 6.13.Voorts erken ik dat www.gaysexcams.xxx of een van haar gerelateerde, gelieerde ondernemingen niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor enige schade of verliezen voortvloeiend uit contact met Adult Service Providers (ASP).
 • 6.14.Ik begrijp en accepteer dat www.gaysexcams.xxx en/of de aan haar verbonden, gelieerde ondernemingen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of bestraffende schade die het gevolg zijn van een valse onthullingen die zich kunnen voordoen, schending van de rechten van de abonnees, prostitutie, pedofilie, kinderporno, illegaal misbruik, uitbuiting of het verkeer van vrouwen en/of kinderen.
 • 6.15.Ik erken en machtig hierbij het team van www.gaysexcams.xxx om elke content of schending van haar beleid na te lopen. Alle verboden content zal direct verwijderd worden door www.gaysexcams.xxx. Niettegenstaande ben ik me ervan bewust dat het het geen plicht is om verder te gaan met derlijke herzieningen en zal de genoemde entiteit niet verantwoordelijk beschouwen, in het geval van gezamenlijk of afzonderlijk onwettig gedrag van mijn zijde.
 • 6.16.Ik ga er akkoord mee dat de intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot recht het te gebruiken, aan te passen, te vertalen, enz.) over alle content (bijv. chat-berichten, enz.) gecreëerd, gepubliceerd of anderszins door mij openbaar gemaakt op www.gaysexcams.xxx zal toebehoren aan www.gaysexcams.xxx.
 • 6.17.Ik geef uitdrukkelijk toestemming aan www.gaysexcams.xxx al mijn online activiteiten op de website (met inbegrip van chatgesprekken, video, e-mail) te controleren, opnemen en registreren.
 • 6.18.Ik erken en ga ermee akkoord dat het opgenomen materiaal of origineel werk in het kader van deze Overeenkomst en/of bij gebruik van www.gaysexcams.xxx-diensten (en alle rechten daarin, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht) behoren tot www.gaysexcams.xxx en dat dit het enige exclusieve eigendom zal zijn van www.gaysexcams.xxx.
 • 6.19.Ik wijs hierbij, zonder verdere compensatie, uitdrukkelijk aan www.gaysexcams.xxx toe en draag aan www.gaysexcams.xxx de resultaten, de inhoud, en de opbrengst van mijn verschijning(-en) (met inbegrip van alle dergelijke verschijningen tot op heden) video's, audio, chatgesprekken, dialoog, teksten, handelingen, en instructievideo's en adviezen over, die allemaal deel uitmaken van de geleverde diensten - met inbegrip van alle auteursrechten op de bovengenoemde materialen, verlengingen en uitbreidingen van die rechten wereldwijd en in de gehele geldigheidsduur van deze rechten.
 • 6.20.www.gaysexcams.xxx dient als auteur en eigenaar te worden beschouwd voor alle doeleinden van alle rechten, titels en belangen, van elke soort en karakter voor de duur van de geldigheid van deze rechten, met inbegrip van eventuele uitbreidingen en vernieuwingen, in alle rechtsgebieden.
 • 6.21.www.gaysexcams.xxx mag gebruiken en hergebruiken, publiceren, distribueren, bewerken, fragmenteren, vertonen en anderszins exploiteren van mijn (echte of fictieve) naam, gelijkenis, persona, prestaties, stem, foto's, chat, video, audio, biologische informatie en identificatie, en verklaringen, voor alle toepassingen, geheel of gedeeltelijk, in alle media en reeds bekende vormen of geleerd, voor gebruik in het hele universum, zonder beperking, ook in verband met reclame, exploitatie en publicatie.
 • 6.22.Ik doe hierbij expliciet afstand van alle rechten en verklaar elke claim in te trekken dat het gebruik door www.gaysexcams.xxx een van mijn rechten schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot morele rechten, privacyrechten, rechten op publiciteit, eigendomsrechten of andere rechten, en/of credits voor het materiaal of voor daaruit voortgekomen ideeën.
 • 6.23.www.gaysexcams.xxx mag mijn verschijning wijzigen naar zij dat nodig achten (en ik doe afstand van alle morele rechten die ik kan hebben), en ik begrijp dat ze niet verplicht zijn om mijn verschijning(en) te gebruiken.
 • 6.24.Van mijn verschijningen mogen afbeeldingen worden gemaakt, en ik machtig www.gaysexcams.xxx, haar rechtsopvolgers, licentiehouders en rechtverkrijgenden om genoemde afbeeldingen, zonder beperkingen en zonder verdere betaling aan mij te gebruiken in gedrukte publicaties, digitaal op het internet of via cd-rom of andere media.
 • 6.25.Ik machtig www.gaysexcams.xxx, haar rechtsopvolgers, licentiehouders en rechtverkrijgenden om door mij gemaakte en voor publicatie op de site verzonden foto's (via webcam of op een andere manier) te gebruiken, zonder beperkingen en zonder verdere betaling aan mij te gebruiken in gedrukte publicaties, digitaal op het internet of via cd-rom of andere media.
 • 6.26.Ik doe hierbij expliciet afstand van alle eventuele verdere financiële compensatie voor welke van de toegewezen rechten dan ook, overgedragen of toegekend aan www.gaysexcams.xxx onder deze overeenkomst.
 • 6.27.Ik verklaar en erken dat ik niet namens een rechtspersoon handel, maar als individuele consument en in geen geval de aankoop van diensten onder deze Overeenkomst als onderdeel van mijn professionele activiteiten kunnen worden beschouwd.

7ste Component: www.gaysexcams.xxx - Abonnees en/of gasten taken

 • 7.1.Ik stem ermee in geen content of materialen van www.gaysexcams.xxx te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, verzenden en/of beschikbaar stellen aan het publiek, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van www.gaysexcams.xxx.
 • 7.2.Ik ben volledig aansprakelijk voor eventuele valse informatieverstrekking en verantwoordelijk voor eventuele juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit het bekijken, lezen, of downloaden van materiaal en beelden op deze website.
 • 7.3.Ik zal nooit minderjarigen blootstellen aan de inhoud van de website en zal alle mogelijke voorzorgen nemen om elk type van tentoonstelling of toegang van minderjarigen op de website te voorkomen, namelijk door bijvoorbeeld de website niet in hun lijst van favoriete websites op te nemen. Ik ben als enige verantwoordelijk indien een minderjarige via mijn account of door het gebruik van mijn creditcard-gegevens toegang heeft tot www.gaysexcams.xxx.
 • 7.4.Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor het handhaven van de veiligheid van mijn account en wachtwoord.
 • 7.5.Ik zal geen persoonlijke informatie doorgeven, noch escort-diensten of prostitutie te verstrekken of te ondersteunen.
 • 7.6.Ik zal geen persoonlijke afspraken maken met Adult Service Providers (ASP), omdat het verboden is en zal geen telefoonnummers uitwisselen Adult Service Providers of andere abonnees om op deze, of op enige andere wijze fysiek contact met een Adult Service Provider (ASP) of abonnee proberen te krijgen. In elk geval erken ik dat www.gaysexcams.xxx niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schending van deze Algemene Voorwaarden wanneer ik zou proberen om fysiek contact met een Adult Service Provider (ASP) of abonnee proberen te krijgen.
 • 7.7.Ik zal geen obscene woorden gebruiken, bedreigen of ruzieën met, of rechten schenden van bezoekers, Adult Service Providers (ASP), www.gaysexcams.xxx support-personen of het management van de website, daar dit verboden is.
 • 7.8.De verstuurde of doorgezonden teksten, evenals de gekozen gebruikersnaam mogen niet beledigend zijn, pedofilie, adolescentie, bestialiteit of zoöfilie suggereren of verwijzen naar eliminatie of consumptie van lichamelijke afvalstoffen.
 • 7.9.Ik zal geen opmerkingen maken en gebruikersnamen gebruiken die tegen goede smaak ingaan, een schending van de wet suggereren of misleidend zijn voor anderen.
 • 7.10.Ik zal www.gaysexcams.xxx direct informeren van onrechtmatige gedragingen van Adult Service Providers (ASP), evenals het onrechtelijk gebruik van handelsmerken, merken en/of geregistreerde muziek.

8ste Clausule: www.gaysexcams.xxx - Abonnement Annulering

 • 8.1.De abonnees hebben de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven van de diensten van www.gaysexcams.xxx.
 • 8.2.Het abonnement kan geannuleerd worden door de 24/7 Klantenservice van www.gaysexcams.xxx te bezoeken of door een e-mail te sturen aan support@livecamhelp.com.
 • 8.3.Zodra het account wordt geannuleerd, verandert de status in uw abonnee "Geannuleerd" en alle betalingen gerelateerde details zullen worden gearchiveerd.
 • 8.4.www.gaysexcams.xxx behoudt zich het recht voor een abonnement op te schorten of op te zeggen in geval van schending van een bepaling van deze Overeenkomst of enige vorm van onrechtmatig gedrag van de abonnee in het kader van deze overeenkomst evenals het contacteren van relevante instanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot het instellen van elke aanklacht en contact op te nemen openbare aanklager.

9ste Clausule: www.gaysexcams.xxx - Persoonlijke Gegevens en Privacybeleid

 • 9.1.Hierbij machtig ik www.gaysexcams.xxx om technische gegevens in verband met mijn bezoek aan de www.gaysexcams.xxx-website evenals mijn persoonlijke gegevens, met inbegrip van gevoelige gegevens (bijvoorbeeld met betrekking tot mijn seksuele leven), die door mij verstrekt zijn of verzameld tijdens het registratieproces in overeenstemming met de huidige privacybeleid, tijdens de periode van mijn abonnement met www.gaysexcams.xxx en na de annulering van mijn abonnement in de loop van de periode die nodig is voor www.gaysexcams.xxx om te voldoen aan wettelijke eisen.
 • 9.2.Ik heb geen, en zal geen onjuiste informatie en/of documenten aan www.gaysexcams.xxx verschaffen. Daarom erken ik dat www.gaysexcams.xxx het recht heeft om onmiddelijk en eenzijdig de huidige overeenkomst te beëindigen bij het geringste vermoeden van valsheid in geschrifte.
 • 9.3.Ik geef toestemming voor willekeurige inspectie van al mijn gegevens door www.gaysexcams.xxx, indien er enige aanleiding toe is. Niettegenstaande, ben ik me ervan bewust dat het niet hun plicht is om verder te gaan met een dergelijke inspectie en kunnen de genoemde entiteiten niet aansprakelijk worden gesteld voor, ofwel gezamenlijk of afzonderlijk, eventueel onwettig gedrag van mijn zijde.
 • 9.4.Ik ga akkoord en geef toestemming aan www.gaysexcams.xxx om informatie van mijn computer van mijn bezoek aan de www.gaysexcams.xxx-website te verkrijgen en automatisch op te slaan (met gebruik van cookies en soortgelijke technologieën). www.gaysexcams.xxx kan het bezoek van de abonnee aan de website traceren door het geven van een keuze om cookies te accepteren bij het betreden. Cookies helpen om anonieme gegevens te verzamelen door de trends en patronen van de gebruiker bij te houden.
 • 9.5.Ik ga ermee akkoord en sta www.gaysexcams.xxx verzameling, verwerking en communicatie naar verwerkers toe, met inbegrip van verwerkers gesitueerd in landen die het passend niveau van bescherming volgens de Europese Commissie niet kunnen verzekeren, van de volgende typen data/informatie gerelateerd aan de abonnee:
 • 9.5.1.informatie die de abonnees vrijwillig verschaffen en/of toe te staan​ te bekijken, zoals namen, e-mailadressen, adressen, geboortedatum en overige diverse accountinformatie die via Gaysexcams formulieren wordt verstuurd.
 • 9.5.2.het aantal bezoeken en diverse de onderdelen van de www.gaysexcams.xxx bezocht door de abonnees. Software en hardware-instellingen kunnen ook worden opgeslagen, samen met eventuele andere gegevens die kunnen worden opgedaan vanuit de algemene internetomgeving, zoals het type browser, het IP-adres, enzovoorts.
 • 9.5.3.privécommunicatie, zoals telefoongesprekken, chatlogs, faxen en brieven aan Gaysexcams personeel, samen met e-mailberichten aan de Adult Service Providers (ASP) of het personeel. www.gaysexcams.xxx bewaart ook de chat-client logs van de Adult Service Providers (ASP) voor een bepaalde periode.
 • 9.6.www.gaysexcams.xxx gebruikt de verzamelde gegevens van de abonnees voornamelijk voor algemene doeleinden, zoals het verbeteren van diensten, contact opnemen met de abonnees, het aanpassen van de inhoud van de website en voor promotionele marketing doeleinden, voor zover toegestaan ​​door de wet.
 • 9.7.Door het accepteren van deze overeenkomst, stemt de abonnee er eveneens mee in dat www.gaysexcams.xxx gedragspatronen en trends mag onderzoeken om de gebruikerservaring van de abonnees te verbeteren.
 • 9.8.www.gaysexcams.xxx neemt serieuze veiligheidsmaatregelen, om zo maximale bescherming te bieden tegen onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking of het verwijderen van gegevens. De gegevens van onze abonnees zijn altijd beschermd door ons zeer geavanceerde beveiligingssysteem.
 • 9.9.www.gaysexcams.xxx beschermt de gegevens van haar abonnees zowel op een fysiek niveau als op een elektronisch niveau.
 • 9.10.www.gaysexcams.xxx implementeert actief gegevens volgens verlies preventiesystemen tegen lekkage en diefstal om ervoor te zorgen dat ons platform bewijs en bijgewerkte tegen de nieuwste kwetsbaarheden en nul dagen aanvallen is en dat dit penetratie testen wordt doorgegeven. www.gaysexcams.xxx bevat ook de meest geavanceerde beveiligingstechnieken beschikbaar met het oog op maximale veiligheid van haar abonnees en bewaring van hun verwante gegevens/informatie.
 • 9.11.Het systeem van www.gaysexcams.xxx voldoet aan de veiligheidsnormen van PCI DSS, een door Visa/MasterCard ingestelde standaard die aan strenge eisen onderworpen is.
 • 9.12.De toegang van werknemers van www.gaysexcams.xxx tot de persoonlijke gegevens van www.gaysexcams.xxx-abonnees is zeer beperkt en ze zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht. Daarom kunnen ze worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van hun contracten en in ernstige gevallen zelfs strafrechtelijke vervolging indien zij niet voldoen aan deze strenge verplichtingen.
 • 9.13.www.gaysexcams.xxx verhuurt, verkoopt, verhandelt, deelt of draagt anderszins geen informatie over aan externe partijen, met uitzondering van de communicatie naar bedrijven binnen de www.gaysexcams.xxx-groep en serviceproviders om een goed functioneren van www.gaysexcams.xxx-diensten te waarborgen.
 • 9.14.www.gaysexcams.xxx staat het niet toe dat performers opnamen maken van de persoonlijke camerafeeds van de leden gedurende de privéshows of deze vastleggen. Dergelijk gedrag is verboden op deze website.
 • 9.15.De abonnees kunnen een kopie verkrijgen van de persoonlijke informatie die www.gaysexcams.xxx verwerkt en ​​om rectificatie vragen van onjuiste persoonsgegevens, op schriftelijk verzoek aan de contacten van de huidige overeenkomst en vermelding van het adres waarnaar de gegevens moeten worden verzonden. Indien de abonnee zich wil verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens door www.gaysexcams.xxx, heeft hij/zij het recht om zijn/haar abonnement op www.gaysexcams.xxx op elk gewenst moment op te zeggen, zoals hierboven beschreven.
 • 9.16.www.gaysexcams.xxx zal bij ontvangst van het hierboven genoemde verzoek, de persoonlijke gegevens van de abonnee rapporteren aan het e-mailadres dat tijdens het registratieproces op www.gaysexcams.xxx werd verschaft. www.gaysexcams.xxx dient zoals voorzien in het vorige lid, gevrijwaard te blijven in het geval dat het recht wordt uitgeoefend en de persoonlijke gegevens verloren zijn gegaan of onderworpen is aan niet-geautoriseerde toegang.
 • 9.17.In het geval van vragen kan de abonnee gebruik maken van de contacten genoemd in clausule 12 van deze overeenkomst.

10ste Clausule: www.gaysexcams.xxx - Functionaliteit en Veiligheid

 • 10.1.www.gaysexcams.xxx is een website is die gebaseerd is op Flash-technologie, die gebruikmaakt van de zogenaamde “Shared-Object”-technologie om de gebruikerservaring te verbeteren.
 • 10.2.www.gaysexcams.xxx raadt abonnees aan het gebruik van “Cookies” in de webbrowser toe te staan om zo een juiste werking te verzekeren.
 • 10.3.Overeenkomstig met de wetgeving inzake gegevensbescherming Luxemburg "Loi du 30 mai 2005 sur les reseaux et les services de communicatie prodotto", zoals gewijzigd, heeft u het recht zich te verzetten tegen de opslag van cookies op uw apparaat. Neem contact op met support@livecamhelp.com.
 • 10.4.Het www.gaysexcams.xxx Support Team controleerd 24 uur per dag, 7 dagen per week, alle beschikbare camera-feeds op de website.
 • 10.5.Door zijn nauwkeurige, unieke vormgeving heeft de website nog nooit enige serieuze beveiligingsinbreuk gehad.

11ste Clausule: www.gaysexcams.xxx - Spam (Ongewenste mail)

 • 11.1.www.gaysexcams.xxx stuurt geen spam-berichten, zal deze niet tolereren, en distantieert zich van alle acties in verband met spam.
 • 11.2.Het volgende wordt beschouwd als spam:
 • 11.2.1.Het manipuleren van berichten, zoals e-mail-kopteksten, verstuurd naar of door www.gaysexcams.xxx computersystemen op zodanige manier dat het abonnees van www.gaysexcams.xxx kan misleiden.
 • 11.2.2.Het versturen van een e-mail via de mail servers van een derde partij, zonder de toestemming van deze derde partij.
 • 11.2.3.Het versturen, zich voordoen als of veroorzaken dat er foute, misleidende informatie wordt verzonden welke tegen de zakelijke belangen van www.gaysexcams.xxx ingaat.
 • 11.2.4.Het gebruikmaken of laten gebruikmaken van www.gaysexcams.xxx computersystemen om zodoende een overdracht van ongevraagd of onbevoegd materiaal mogelijk te maken. Dit omhelst ook promotiematerialen, URL’s of enige andere vorm van ongeautoriseerd verzoek dat je zou kunnen uploaden, publiceren, e-mailen, overbrengen of anderszins beschikbaar maakt, in welke vorm dan ook.
 • 11.2.5.Uploaden, posten, e-mailen, of verzenden van hetzelfe bericht, URL, of post meerdere keren
 • 11.2.6.Het onderbreken van het normale verloop van een gesprek door het plaatsen van meerdere snel achter elkaar opeenvolgende berichten, meermaals, gebruik van alleen hoofdletters of anderszins handelen op een wijze die een negatieve uitwerking heeft op de mogelijkheid voor andere gebruikers om deel te nemen in real-time uitwisselingen.
 • 11.3.Het versturen van Spam over het systeem van www.gaysexcams.xxx of het storen van diens abonnees is een schending van de Algemene Voorwaarden van de site.
 • 11.4.www.gaysexcams.xxx stelt alles in het werk om haar abonnees te beschermen tegen de schadelijke effecten van spam (het versturen van ongewenste mail).
 • 11.5.Het gebruik van alle juridische procedures wordt overwogen in het geval dat spam een verlies toebrengt aan www.gaysexcams.xxx.
 • 11.6.Niettegenstaande het bovenstaande kan www.gaysexcams.xxx met toestemming van de abonnee, onder de voorwaarden van de onderhavige overeenkomst, promotionele e-mails sturen over haar eigen websites en gerelateerde partner-websites en iedere e-mail biedt de optie om zich van de nieuwsbrief uit te schrijven.
 • 11.7.Geregistreerde abonnees kunnen af ​​en toe nieuwsbrieven ontvangen met betrekking tot www.gaysexcams.xxx. De berichten verzonden naar abonnees zijn transactionele of relatie-berichten. Het aan- en afmelden van deze nieuwsbrieven kan worden gedaan door middel van een enkele klik. Deze promotionele berichten worden alleen verzonden als de Abonnee toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijke promotionele marketingdiensten.
 • 11.8.In het geval dat abonnees spam willen melden, wordt aangeraden de functie “Bericht aan Support” in “Mijn Account” te gebruiken of een e-mail te sturen naar naar support@livecamhelp.com. Het www.gaysexcams.xxx Support Team zal alle meldingen zo spoedig mogelijk onderzoeken.

12ste Clausule: www.gaysexcams.xxx - Contactgegevens

 • 12.1.De afdeling Klanten Service kan gecontacteerd worden van:
 • 12.1.1.Online Support Chat;
 • 12.1.2.“Bericht aan Support” functie binnen de accounts van de abonnees;
 • 12.1.3.Het verzenden van een e-mail naar: support@livecamhelp.com of help@dditservices.com.
 • 12.1.4.Het sturen van een bericht naar:
  L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Grand-Duchy of Luxembourg

13ste Clausule: www.gaysexcams.xxx - Diversen

 • 13.1.Deze overeenkomst een uiteenzetting van de volledige overeenstemming tussen de gasten/abonnees en www.gaysexcams.xxx met betrekking tot haar onderwerp en vervangt alle voorafgaande begrip of overeenkomsten, geschreven of mondelinge.
 • 13.2.Tenzij in strijd met de wet of anders vermeld, blijft iedere bepaling van deze overeenkomst onverminderd van kracht.
 • 13.3.Als enig deel van deze overeenkomst niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank van competente jurisdictie, is het niet van invloed op de afdwingbaarheid van de andere gedeelten van deze overeenkomst.
 • 13.4.De partij die een rechtszaak met de onderhavige voorwaarden af te dwingen heeft het recht om zijn/haar redelijke advocatenhonoraria terug te krijgen.
 • 13.5.Als www.gaysexcams.xxx veranderingen aanbrengt in de voorwaarden van deze overeenkomst, zal www.gaysexcams.xxx een bijgewerkte reeks voorwaarden op de website plaatsen en/of zal een kennisgeving van veranderingen plaatsen en/of een e-mailnotificatie van de veranderingen versturen aan haar abonnees voorafgaand aan de implementatie van van de veranderingen.
 • 13.6.Als een wijziging onacceptabel voor u is, dient u te stoppen met het gebruik van de www.gaysexcams.xxx-website en haar diensten en kunt u uw abonnement (indien u deze heeft) beëindigen. Als u het gebruik van de www.gaysexcams.xxx-website en haar diensten niet stopzet, wordt u onomstotelijk geacht de wijziging te hebben aanvaard.
 • 13.7.Voor juridische uitspraken, wettelijke verklaringen van www.gaysexcams.xxx, inclusief de huidige overeenkomst is alleen de Engels versie bindend. www.gaysexcams.xxx aanvaardt geen juridische claims of andere klachten door misverstanden als gevolg van een verkeerde vertaling.
 • 13.8.Deze overeenkomst en de betrekkingen tussen www.gaysexcams.xxx uit de daaruit voortvloeiende en de gasten/abonnees zal worden beheerst door het recht van Groot-Hertogdom Luxemburg.
 • 13.9.Elke betwisting tussen www.gaysexcams.xxx en de gasten/abonnees zal worden verrekend vriendschappelijk en alleen wanneer deze oplossing niet efficiënt is, bevoegd voor de geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen de rechtbanken van de stad Luxemburg te pas komen.